THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Tuesday, June 2, 2009

HAMKA PERMATA NUSANTARA

Hamka[1]

AS-SHEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR

AS-SHEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAM AGUNG

AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH

IBN KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG

Ibnu_Khaldun[1]

IBN SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Ibnu_Sina[1]

KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYAH

PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

ekonomiabbasiyah[1]

PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

Perkembangan_sains_dan_teknologi_pada_zaman__kerajaan_Abbasiah[1]

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

an Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Abbasiah[1]

TINGKATAN LIMA : PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

4-Tamadun Islam Ting 5

an Islam Padai Kerajaan Abbasiah[1]

IMAM GHAZALI RAHIMAHULLAH

PEL 27 Imam Al Ghazali

IMAM BUKHARI RAHIMAHULLAH

PEL 26imam bukhary

IMAM AHMAD BIN HANBAL RAHIMAHULLAH

Pel 25mam Ahmad Bin Hanbal

IMAM SYAFIE RAHIMAHULLAH

Pel 24 Imam as Syafie

IMAM MALIK RAHIMAHULLAH

Pel 23 Imam Malik

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH

Pel 22 Imam Abu Hanifah

KERAJAAN BANI UMAIYYAH

PEL 21 Kerajaan Bani Umaiyah

TINGKATAN EMPAT : KERAJAAN KHULAFA' AR-RASHIDIN

Huraian Sukatan Pelajaran Sirah Tingkatan 4

PEL 20 PEMERINTAHAN kHUALAFAURASHIDIN.

PEMBUKAAN KOTA MEKAH

PERJANJIAN HUDAIBIAH

PIAGAM MADINAH

KHALID BIN AL-WALID PERWIRA PERKASA

SAIDATINA AISYAH R.A

TINGKATAN TIGA : SAIDATINA FATIMAH AZ-ZAHRA

Huraian Sukatan Pelajaran Sirah Tingkatan 3

PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR

Pel 25 Unit 2 Mempersaudarakan Muhajirin Dan Ansar

KEPIMPINAN RASULULLAH SAW DI MADINAH : PEMBINAAN MASJID

Pel 25 Kepimpinan Rasulullah Di Madinah

SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF : AHLI PERNIAGAAN BERWAWASAN

Pel 24 Abdul Rahman Bin Auf

SAIDINA ABU HURAIRAH PERAWI HADIS

Pel 23 Abu Hurairah

SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB PAHLAWAN TERBILANG

Pel 22 Sayidina Hamzah Bin Abdul Mutalib Pahlawan Terbilang

SAIDINA ALI BIN ABU TALIB PEMUDA YANG BERANI

Pel 21 Saidina Ali Bin Abu Talib

SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN KORPORAT DERMAWAN

Pel 20 Saidina Uthman Bin Affan

TINGKATAN DUA : SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB PENTADBIR YANG ULUNG

Huraian Sukatan Pelajaran Sirah Tingkatan 2

Pel 19 Saidina Omar Bin Al Khatab Pentadbir Yang Ulung

BILAL BIN RABAH R.A

BAB SIRAH: BILAL BIN RABAH

SAIDATINA SUMAIYAH UMMU AMMAR BIN YASIR

Sumaiyah Sumaiyah suryatee

SAIDATINA KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.A

Saiditina Khadijah binti Khuwailid r.a

SAIDINA ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.A

Abu Bakar RA Abu Bakar RA suryatee

HIJRAH RASULULLAH SAW KE MADINAH

Sirah Ting 1 (Hijrah Rasulullah

STRATEGI DAKWAH RASULULLAH

Strategi Dakwah Rasulullah Strategi Dakwah Rasulullah suryatee

KEJAYAAN RASULULLAH SAW MELETAKKAN ASAS AKIDAH YANG KUKUH

Kejayaan Rasulullah s.a.w Meletakkan Asas Akidah yang Kukuh

RIWAYAT HIDUP RASULULLAH SAW

Riwayat Hidup Rasulullah.. Riwayat Hidup Rasulullah.. suryatee

TINGKATAN SATU : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS ISLAM

Huraian Sukatan Pelajaran Tamadun Islam Tingkatan 1

Masyarakat Arab Sebelum & Selepas Islam